Viswateren van de gemeente Drimmelen onder gebracht in één contract met de Federatie Drimmelen.

 

 

Contract ondertekening door: 

Wethouder Tim Simons, 

Voorzitter federatie Ad Akkermans

Secretaris federatie Theo Kwaaitaal.

Op verzoek van de voorzitter van GIVU (Leo van Geel) heeft de federatie Drimmelen het initiatief opgepakt om deel te nemen aan de opschoonactie van de gemeente Drimmelen.

 

Wat is de bedoeling? Na ieder viswedstrijd gaan we de omgeving waar we vissen netjes schoonmaken. Niet dat onze visser de zaak vervuilen dit zeker niet. Die weten heel goed dat alles wat niet in de natuur thuis hoort, netjes me naar huis wordt genomen. Nee, het gaat om het overtollig vuil dat er ligt. Wij zijn voornemens om de waterkant netjes zuiver te maken en na iedere viswedstrijd schoon achter te laten. Op deze manier hopen wij een steentje te kunnen bijdragen aan een schoner milieu binnen onze gemeentegrenzen.

Nieuw Visregistratie

Omdat wij een begin willen maken met het registreren van de verschillende vissoorten in onze gemeente wateren, vragen wij uw medewerking. Via deze site kunt u meldingen maken van de vis die u vangt. Het aantal en de soort. We hebben een formuliertje ontwikkeld dat heel eenvoudig is in te vullen. Druk op de knop “visregistratie” vul het formulier in en druk op de knop verzenden. Wij hopen hiermee enig inzicht te krijgen in de visstand in onze gemeente wateren.
(Weet je niet wat voor vis je hebt gevangen, download dan de Vissengids, app van Sportvisserij Nederland en scan je vis).

Hartelijk dank voor je medewerking

 

 

Visrechten gemeentelijkwater wordt overgedragen aan 

federatie Drimmelen

De gemeente Drimmelen en de leden van de federatie Drimmelen zijn akkoord gegaan met de concept overeenkomst visrechten.                          De overeenkomst is goedgekeurd door de kamer van binnen visserij ter goedkeuring.

 

Goed nieuws voor de vissers van de Gemeente Drimmelen

In de onlangs gehouden ledenvergadering (13-10-2022) van federatie Drimmelen is overeenstemming bereikt om beperkt in elkaars wateren te vissen. Vanaf 1 januari 2023 is voor de inwoners van de gemeente Drimmelen mogelijk om bij je eigen vereniging hiervoor een aanvullende vergunnen te verkrijgen. Wat houdt dit in? Nu alle vissers die lid zijn van een Drimmelense visvereniging die aangesloten is bij de federatie en in de gemeente Drimmelen woonachtig is, mogen vanaf 1 januari 2023 beperkt in elkaars wateren vissen. De beperking houdt in dat dit alleen is toegestaan in alle wateren binnen de gemeente Drimmelen waarvan de gemeente zelf eigenaar is. Over welke wateren we spreken dan o.a. :

– De brandput in Lage Zwaluwe (esox); 

– De weel Veenput Havenstraat Hooge Zwaluwe (esox); 

– Alle wateren in Terheijden, Schans en de Vlasweel (Fed. Terheijden); 

– Zandwinput te Wagenberg (Fed. Terheijden)

– De Put Amalia van Solmstraat te Drimmelen (EMV de Brasem);